Grupperådsmøde 2018

Grupperådsmøde 2018

Grupperådsmøde (Generalforsamling)

Invitation til rådsmødet, incl. dagsorden findes i boksen til højre. Regnskabet vedhæftet i boksen til højre mangler endelig justering på grund af nyt regnskabssystem. Når dette er foretaget, vil det jf. rådsmødets beslutning blive gennemgået og godkendt på et bestyrelsesmøde, og herefter opdateret på hjemmesiden.

Referat, afdelingernes beretninger og budget for 2018 er uploaded og findes i boksen til højre..

Dagsorden ifølge korpsets regler:

a. valg af dirigent og referent.

b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen medsærlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.

c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.

d. behandling af indkomne forslag.

e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid,herunder:

f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmerunder hensyntagen til § 14, stk. 5

g. valg til bestyrelsen

h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet

j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.

l. eventuelt

 

 

Kalender

M T O T F L S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Seneste billede

20180915 Loppeindtjening