Rudelen skal genopbygges

Rudelen skal genopbygges

Tilbage til hytter og område

Billeder af hytten

Hjortetakken oktober 2017

Der arbejdes fortsat på at få gjort projektbeskrivelsen færdig, så vi kan begynde at søge hjælp til finansieringen hytteprojektet.

 

Hjortetakken juni 2017

Der arbejdes i øjeblikket på at få gjort projektbeskrivelsen færdig, så vi kan begynde at søge hjælp til finansieringen hytteprojektet.

 

Hjortetakken februar 2017

Hytteudvalget har delt arbejdet i et spor for projektering af hytte og et for finansiering og ansøgninger. På rådsmødet, som afholdes på familieweekenden i slutningen af marts, vil vi orientere om status og planer.

 

Hjortetakken oktober 2016

Hytteudvalget er godt i gang. Der er fortsat dialog med kommunen baseret på det seneste projektoplæg.

 

Herlev Bladet skriver (13-sep-2016)

Herlev Bladet skriver om vores hytteprojekt - se vedhæftede.

 

Hjortetakken juni 2016

På rådsmødet blev der orienteret om status på hytteprojektet – se mere i referatet på hjemmesiden under Om Gruppen / Bestyrelse og grupperåd.

Vi har derfor genetableret vores hytteudvalg, der arbejder på at komme med et forslag til ny hytte. Det vil givet være en enklere hytte, end vi tidligere har talt om men med de faciliteter, som vi har behov for inkl. et stort samlingsrum, køkken og toiletfaciliteter.

 

Hjortetakken februar 2016

Det har vist sig vanskeligt at finde økonomi til et projekt, som kan indfri vores oprindelige ønsker til en ny hytte primært pga. behovet for fundering og en lettere forurening på grunden, som vi skal tage højde for.

Vi er blevet bevilliget op til 750.000 kr. af Herlev kommune, såfremt vi selv kan finansiere et tilsvarende beløb. Kommunen har ikke ønsket at gå yderligere ind i projektet, så vi vil nu med de rammer, vi kender, revurdere vores behov og prøve at etablere et holdbart projekt og genstarter nu vores hytteudvalg.

På rådsmødet, som afholdes på familieweekenden i starten af april, vil vi orientere om status og planer.

 

Hjortetakken oktober 2015

 

Der er lidt kommunikation med kommunen, men desværre ikke nogen betydelig fremdrift siden seneste nummer af Hjortetakken.

 

 

 Hjortetakken juni 2015

Der er desværre ingen fremdrift siden forrige nummer af Hjortetakken.

Tidligere informationer om hytteprojektet finder du på http://hjortespring.
spejder.dk/Rudelen
.

Hvis du vil hjælpe til enten i planlægningsdelen eller senere, når vi skal i gang med byggeriet så send en mail til info [at] hjortespring [dot] dk

Hjortetakken januar 2015 

Her er vi desværre ikke kommet så langt, som håbet. Herlev kommune har som andre kommuner været igennem en sparerunde, og samtidig har kommunen ændret sin struktur til en centerstruktur, så vi har fået nye kontaktpersoner. Det har samlet set betydet, at der i praksis ikke er sket fremdrift for vores hyttesituation i 2014.

Sidst på året 2014 har vi haft første møde med vores nye kontaktperson og forklaret vores situation. Nu ser vi så frem til, at der kan komme skred i sagen i løbet af 2015, så vi kan få et konkret projekt besluttet. Vi vil forhåbentlig have flere informationer om dette på familieweekenden.

Hjortetakken oktober 2014

Der er ikke noget nyt om en ny hytte siden sidst, men vi er påbegyndt en dialog med den nye ledelse for Center for Kultur, Fritid og Byudvikling, som er vores kontakt i kommunens nye struktur.

 Hjortetakken juni 2014

Der er ikke noget nyt om en ny hytte siden sidst, men det er nu også som forventet. På mødet med borgmesteren fik at vide, at en løsning muligvis først kunne etableres ifm. budgettet for 2015.

Der sker dog noget, idet vi har fået nyt køkken i Mosehytten, så vi nu lettere kan få dagligdagen til at hænge sammen.

For alle der deltager på hyttevedligeholdelsesdagen bliver det en slags indvielse, alle andre må I væbne sig med tålmodighed. Der skal dog nok blive mulighed for både at hjælpe og være med.

 Hjortetakken februar 2014

Som alle I, der har fulgt hyttesituationen, ved, så har vi haft vanskeligt ved at få et projekt op at stå. Vi har senest haft et godt møde med borgmesteren og kan nu igen se lys forude. Modellen er en hytte, hvor kommunen og vi fælles om udgifter og brug. Kommunens fritidsaktiviteter har fortrinsvis behov i dagtimerne, mens vi har behovet i de sene eftermiddagstimer, om aftenen og i weekenderne, så det vil kunne blive et rigtig godt match.

Vi vil have flere informationer om dette på familieweekenden.

Hjortetakken oktober 2013

I den forgangne periode har vi primært haft fokus på budgettet, og hvordan vi kan finansiere projektet. Det er ikke ligetil, men skal løses, inden vi kan starte byggeprojektet op.
 

Hjortetakken juni 2013

Hytteudvalget er godt i gang med at få forudsætningerne på plads, så vi kan få søgt om de penge, vi mangler til vores projekt. Vi har haft gang i en række aktiviteter og holder kontakt til kommunen, byggefirmaer, fonde og rådgivere. Vi har fået foretaget en kombineret geoteknisk og miljø­under­søgelse og afventer lige nu resultaterne, så vi kan få afklaret, hvor for­urenet grunden er, og få rammer sat for det efterfølgende arbejde.

Mød op på hyttevedligeholdelsesdagen og hør mere. Du kan også følge med på http://hjortespring.spejder.dk/Rudelen.

Hjortetakken februar 2013

Herlev Kommunes kultur- og fritidsudvalg har indstillet, at vi får et rente- og afdragsfrit lån på 750.000 kr. på næste års budget mod, at vi selv skaffer et tilsvarende beløb. Budgettet skal vedtages i efteråret, så vi har startet vores hytteudvalg op igen og glæder os over, at der nu er noget konkret at arbejde frem imod.

Mød op på familieweekenden og hør mere.

Hjortetakken oktober 2012

Seneste nyt fra kommunen er, at vi vil blive indstillet til at komme på bud­gettet for 2014. I mellemtiden vil vi få et notat fra kommunen, hvor de be­kræfter, at det er hensigten. Med det i hånden kan vi starte den møj­som­melige proces med at skaffe finansiering til en ny hytte. Da der efter­følg­ende er en politisk proces, er der endnu ikke noget, der er sikkert, men vi håber, at vi om kort tid kan komme videre.

Den forsegling, som nedrivningsfirmaet foretog efter nedrivning af den rådne del af Rudelen, er ikke hensigtsmæssig mhp. den kommende vinter, så vi har et stykke arbejde foran os med at forsegle yderligere.

Hjortetakken juni 2012

2012 03 15 Efter nedrivning2012 03 15 Efter nedrivning

Som I har kunnet følge med i på hjemmesiden (Om Gruppen / Vores område og hytter) og ved selvsyn har kunnet konstatere, så er den rådne del af Rudelen nu væk. Der er etableret en midlertidig afskærmning af tilbygningen, så den ikke forgår, inden en ny Rudelen er på plads.

Vi er fortsat i dialog med kommunen, men har endnu ikke et projekt, som vi kan komme videre med.

Hjemmesiden 17. marts 2012

Rudelen(den gamle del) er nu revet ned - se mere.

Hjemmesiden 4. marts 2012

Efter en stor indsats lørdag og søndag er Rudelen nu tømt, så nedrivningen kan begynde - se mere.

Hjemmesiden februar 2012

Rudelen skal rives ned - kom og hjælp i det tidsrum du kan - se mere.

Hjortetakken februar 2012

Vi skal have ­revet den rådne del af Rudelen ned, idet den truer med at træk­ke tilbyg­ningen i stykker. Kommunen har tilbudt at stå for ned­riv­ningen, men vi skal inden da have tømt Rudelen og flyttet alt det, som vi skal bruge i den kommende tid ind i tilbygningen (den bageste del af Rudelen) og ned i Mosehytten.

Vi har foreløbigt arrangeret et par arbejdsaftener og en arbejdsweekend, hvor vi håber, at I kan finde nogen timer til at hjælpe. Det vil være et uoverkommeligt stort arbejde for lederne alene, men er vi mange nok, så er det et en absolut overkommelig opgave.

Der er endnu ikke en plan for en ny hytte, men vi håber at få sammen med kommunen kan få en plan for en ny hytte, som kan komme med i budget-oplægget for 2013. Vi opdagede rådproblemerne i 2006, så det er efterhånden længe, vi har været i gang med dette. Se mere om forløbet på hjemmesiden under Om Gruppen / Vores område og hytter.

Hjortetakken oktober 2011

Vi har i bestyrelsen to store emner for tiden. Det ene, situationen med vores hytte, er efterhånden gået hen og blevet en rigtig lang historie. Vi har længe været i kontakt med kommunen for at få deres hjælp til at få løst problemet, og nu sker der noget. Kommunen har tilkendegivet, at de vil hjælpe os med at få løst problemet midlertidigt med nedrivning af den dårlige del af Rudelen og en mindre renovering af Mosehytten. Dertil undersøges det, om der er andre egnede lokaler, vi kan anvende til weekender og andre større arrangementer, der kræver tag over hovedet. Denne løsning er som sagt kun midlertidig, og vi gør alt for at holde dem fast på at en mere langsigtet en af slagsen. 

Hjortetakken februar 2011

Forhåbentlig bliver 2011 året, hvor der for alvor kommer gang i hytte­nedrivning og nyetablering. Sidst på året var der heldigvis en positiv udvikling i projektet.

I december var vi inviteret på kommunen for at diskutere hyttesituationen og vores ansøgning. Her deltog vi med vores kasserer Ole og gruppeleder Bo. Vi havde et godt møde med Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, Kultur- og fritidschef Kirsten Frandsen og Fritidskonsulent Dorthe Kargo.

Kommunen er indstillet på at hjælpe os, men har dog ikke umiddelbart pengene klar til os. Det er et projekt, der er så stort, at det skal med på bud­gettet for næste år. Vi brugte mødet på at diskutere forskellige muligheder og herunder også, hvordan vi fungerer som spejdergruppe og de behov/ønsker, vi har.

For at vi kan få vores projekt på næste års budget, skal vi have afstemt forventningerne med forvaltningen og fremsende en opdateret beskrivelse med budget sidst på foråret 2011.

Kommunen ville tænke over det, vi fortalte, hen over julen og vil indkalde os til et nyt møde i løbet af januar. Nu venter vi så igen, men denne gang har vi en opfattelse af, at nu er vi ved at komme igang. 

Bo Wilhelmsen, Gruppeleder

December 2010

Første møde med Kultur- og Fritidsafdelingen om vores ansøgningom økonomisk støtte til genopførelse af spejderhytte.

September 2010

Ansøgning til kommunen om revideret projekt.

Hjortetakken september 2008

De folkevalgte sagde nej!!

 På baggrund af Hjortespring Gruppes indsigelse til den første projektgodkendelse i december har teknisk forvaltning efter dialog med os fremsat et nyt projekt til godkendelse i teknik- og miljøudvalget i juni. På trods af forvaltningens indstilling sagde politikerne dog nej til dette projekt.

Det betyder at Herlevs politikere har sagt farvel til et nyskabende og attraktiv mødehus for gruppen – og dermed må vi også sige farvel til væsentlig økonomisk støtte fra lokale- og anlægsfonden.

Bestyrelsen har på møde i juni derfor besluttet at gå videre med en mere traditionel hytte, der med et ”entre- og grovværksted” bliver bundet sammen med ”tilbygningen”.

Teknisk forvaltning har på baggrund af denne beslutning og nedenstående skitse sat gang i jordbundsundersøgelsen. Resultatet af denne foreligger primo september, så bestyrelsen på næste møde, 16. september – endelig – kan få sat gang i byggesagen.

Kristian Brønd, formand

Note: Region Hovedstaden har kortlagt grunden som muligt forurenet på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. Vi taler med kommunens natur- og miljøafdeling og har fået lavet en miljø-undersøgelse, så vi kan få de nødvendige $8 og evt. $19 tilladelser.

Hjortetakken november 2006

Rudelen lukket for spejderarbejde

Vi har lukket Rudelen for spejderarbejdet indtil videre. Det skyldes at det bærende bjælkelag under stort set hele hytten er rådnet væk.

Byggesjusk

Rudelens første del med køkken, toiletter, mødelokale mv. er bygget i 1980. Det er en let trækonstruktion på sokkelsten. Manglende dampspærre og udluftning under konstruktionen har betydet at de bærende bjælker er rådnet væk.

Gulvet gav efter

Bestyrelsen konstaterede for godt et år siden at gulvet i mødelokalet gav sig, og kort efter blev det klodset på nogle fliser.

I foråret var den så gal i ”lille depot”, hvor samme reparation blev foretaget.

Rudelen - rådskadeRudelen - rådskade 

I efterårsferien blev gulvet taget op i mødelokale, lille depot og delvis i seniorrummet. Kommunens tekniske forvaltning har besigtiget, og det ser ud til at hele den bærende konstruktion er medtaget. 

Rudelen - råddenRudelen - rådden

Hvad nu?

I slutningen af 2006 bliver huset undersøgt for svamp og der indhentes tilbud på et helt nyt hus. Er der ikke svampeangreb bliver der også hentet tilbud på reparation af huset.

 Og hvem skal så betale?

Desværre har huset aldrig kunnet forsikres.

Herlev Kommune vil normalt svare for 50% af økonomien ved nybyggeri, de resterende 50% skal findes ved egenbetaling, fonde og legater, låntagning og eget arbejde.

 Følg med – hjælp med!

Vil du følge med i udviklingen i sagen – måske give dit besyv med, så kom med på maillisten med nyt i vores hyttesag. Send en mail til kristian [dot] broend [at] skolekom [dot] dk, og skriv om du gerne vil informeres og om du evt. gerne vil hjælpe til. Vi regner ikke med at der kommer til at ske så meget før til foråret, men der bliver der behov for al den hjælp der kan skaffes – for at vi igen kan få et godt hus til spejderarbejdet.

 Kristian Brønd / gruppestyrelsesformand

 

 

Kalender

M T O T F L S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Seneste billede

2018 02 Hjortetakken 300